Οι εγκαταστάσεις μας

Σε ιδιόκτητα κτίρια στο 1ο χλμ Λάρισας Τυρνάβου, σε έκταση 8 στρεμμάτων βρίσκονται οι χώροι του αποστακτηρίου - ποτοποιϊου, του χημείου, χώροι παραλαβής σταφυλιών, πιεστήριο, χώροι  εμφιάλωσης, χώροι  αποθήκευσης υλικών συσκευασίας, αποθήκες ετοίμων προϊόντων, λογιστήριο, γραφεία.

Διαθέτουμε χάλκινους άμβυκες τσίπουρου και χάλκινους άμβυκες ούζου, γραμμή παραγωγής - εμφιάλωσης, ανοξείδωτες δεξαμενές.

Σε όλες τις διαδικασίες εφαρμόζεται από το 2015 πολιτική ποιότητας κατά ISO–HACCP 22000, ακολουθώντας πιστά κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι όλα τα προϊόντα τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.